damla sulama sistemleri

Yenilenebilir Enerji

  • Yenilenebilir Enerji
  • Yenilenebilir Enerji
Dünya çapındaki Co2 emisyonunun yaklaşık %25 i ulaşım vasıtasıyla ortaya çıkmaktadır; bu emisyonların %73’ü fosil yakıtlarına dayanan kara yolu ulaşımı ile açıklanabilir.
Biyoyakıtlar, öncelikle tarımsal ham maddeler için, sonra ulaştırma sektörü için uygun bir alternatif olarak sunuluyor. Mahsul büyümesi sırasında, atmosferdeki Co2 konsantrasyonu fotosentez ile indirgenir. Ayrıca, biyoyakıt yakıldığında fosil yakıtlardan çok daha az Co2 emisyonu üretir. Biyoyakıt için ham maddenin geliştirilmesi, sürdürülebilir bir enerji kaynağı haline dönüştürülebilmesi için yeni ve yüksek tarım teknolojisine sahip sulama teknolojisi gerektirir. Bu da su ve enerji girdilerini en aza indirip verim ve üretimi en üst seviyeye getirmek anlamına gelir.
Co2 emisyonlarını sınırlayan yasaların desteği, biyokyakıt geliştirme projesinin gelişimi ile el-ele gider. NaandanJain yeşil enerji projelerinin üretimi yolundaki mücadelede daha iyi bir dünya için en önde yer almaktadır.

© 2017 Jain Sulama Sistemleri, Tüm Hakları Saklıdır.