Üzüm

Günümüzde üzümler ekvatorun kuzey ve güneyinde, çoğunlukla 30 ila 50 derece arasında, her iki yarım küre üzerinde Yeni Zelanda, OrtaOtago'dan, İsveç'te Flen'e kadar ekilmektedir. Türkiye ise yaklaşık 4 milyon ton ile dünya üretim yüzdesinin %5.5’ini karşılamaktadır. Üzüm asmaları çoğu toprağı tolere edebilmesine ragmen, iyi drenaj ve yeterli derinlik (70-100 cm) önemserler. Üzüm kalitesi toprak tipinden etkilenir. En uyguntoprak, biraz kireç, kalker ve çakıl yüzdesine sahip olandır. Hafif bünyeli topraklarda ne matod riski oluşmaktadır. Üzüm asmalarının sulanmasında verimli yeni Sulama teknolojileri geliştirildi. Sulama suyu dünya çapında kıtlaşırken, su verimi yüksek damlatıcılar ve mikro sprinkler üzüm asmalarının sulanmasında önem kazanmaktadır. Üzüm asmalarının sulanmasında genellikle Damla Sulama çözümleri tercih edilmektedir.

Jain Sulama Sistemleri’nde;
Damla Sulama (Jain Turbo Line PC,Amnondrip PC/PC&AS, Topdrip PC) çözümleri bulabilirsiniz. Ve ayrıca üzüm asmalarının dondan korunması için benzersiz ürünümüz Flipper’I mutlaka incelemelisiniz.

Proje Talep Et