Pamuk

Pamuk,yetiştirilen tüm ürünler arasında benzersiz bir kökene ve tarihe sahiptir. Pamuk çok çeşitli topraklarda yetişir ancak alüvyal topraklarda en iyi sonucu verir. Kumlu topraklar ve zayıf drenaj pamuk için elverişli değildir. Pamuk bitkisinin optimum büyümesi için gece sıcaklıklarının 12 C’nin altına inmemesi gerekmekte ve bitkinin yaşam süresi boyunca ortalama 27-32 C’leri arasında kalması gerekmektedir. Su gereksinimleri iklim ve toprak tarafından belirlenir. Sulama genellikle ilk tomurcukla veya ilk çiçek ile başlar. Pamuk bitkisinin sulanmasında genellikle Damla Sulama ve Yağmurlama Sulama çözümleri tercih edilmektedir.

Jain Sulama Sistemleri’nde;
Damla Sulama (Jain Turbo Excel, Amnondrip PC/PC&AS, Topdrip PC) ve Yağmurlama Sulama (5022, 6025, 5035 ve 280 FC) çözümlerini bulabilirsiniz.

Proje Talep Et