damla sulama sistemleri

Mısır

  • mısır-1
  • mısır-2
  • mısır-3
NaandanJain mısır sulaması hakkında bir çok yıllık tecrübeye sahiptir. Modern sulama daha az su ve gübre kullanarak yüksek verim almak için mahsulün verimliliğini artırabilir.
Mısır biyoyakıt üretiminde kullanılan ürünlerden biridir. Biyoyakıt tarımının ekonomik düşünceleri yüksek sulama teknolojisini kullanmakta haklı olabilir. Aşağıdaki bilgiler maksimum mısır verimi ve kazanç için yardımcı olacaktır.
Mısır ilk olarak tarih öncesi çağlarda Orta Amerika halkının yetiştirdiği bir tahıldır. Bugün ise pirinç ve buğdaydan sonra, en yaygın kültür mahsulüdür.
Amerika Birleşik Devletleri dünya mısır hasadının yaklaşık %50’sini üretmektedir; diğer üst seviye üretim yapan ülkeler ise; Hindistan, Brezilya, Meksika, Fransa ve Arjantin’dir. Mısır gıda olarak tüketilebildiği gibi, un, nişasta, yağ, biyoyakıt, hayvan yemi vb. üretimi içinde kullanılabilir.
Mısır bir yaz mahsulüdür. Bazı bölgelerde, yılın her zamanı yetiştirilirken genellikle kışın sonunda ekilir ve yaz aylarında hasat edilir. Ilık bir iklim ve güvenilir bir sulama gerektirir.
Tane için yetiştirildiğinde büyüme süresi 75-80 gün, silaj için yetiştirme günü 110-115 gündür.
Ortalama sağlanan verimler, yetiştirildiği bölge, ekim zamanı gibi bir çok parametreye bağlıdır.
Verim mısır koçanının 15 ton/ha dan 25 ton/ha a kadar değişebilir. (taneler için 10 ton/ha ile 12/ha) Yem için yetiştirilen kuru hali ise 20 ile 30 ton/ha e kadar ulaşabilir.

© 2017 Jain Sulama Sistemleri, Tüm Hakları Saklıdır.