damla sulama sistemleri

Gelişmiş Sera Teknolojileri

  • Gelişmiş Sera Teknolojileri
  • Gelişmiş Sera Teknolojileri
  • Gelişmiş Sera Teknolojileri
  • Gelişmiş Sera Teknolojileri

Korumalı koşullar altında bitki üretimi, üreticiler için önemli parametreleri, uygun arazi kullanımını ve büyüme mevsimi boyunca dağılımını kontrol etmek bir ilke haline gelmiştir. Sulama ve gübreleme, iklim kontrolü ve nem düzenlemesi uygun büyüme ortamının yaratılması için önemli faktörlerdir. NaandanJain sera teknolojileri, çiftçilere yardım etmek, kaliteli, yıl boyunca sürekli sebze ve çiçek üretimi, olumsuz iklim koşullarını engellemek için özel ürünler geliştirmiştir.
Sera teknolojilerimiz CNL tuşu ile damlama sistemleri, genel fıskiyeler, topraklı veya topraksız bitki sulamaları, çimlenme, iklim kontrolü için sisleyiciler, profesyonel tarım desteği yedeklemesi içermektedir. NaandanJain modern sera tesislerini, her türlü bitki çeşitlerine ve iklim şartlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlamış ve kurmuştur. En uygun sera tasarımlarımız, akıllı çevre kontrolü ile minimum maliyetle en yüksek kaliteye ulaşabilmek için entegre edilmiştir.

Hizmetlerimiz arasında;
-İklim ve çevre koşullarının değerlendirilmesi,
-Ticari canlılık fizibilitesi,
-Teknik eğitim sistemi,
-Devam eden danışmanlık ve yönetim hizmetleri bulunmaktadır.

© 2017 Jain Sulama Sistemleri, Tüm Hakları Saklıdır.