TurkishTime – Tarımın Su Babası

Türkiye tarımında modern sulamanın en önemli isimlerinden biri Jain Sulama Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Güngör, tüm iş hayatı boyunca tarım ve sulama altyapısının gelişmesi için uğraşan Güngör, bu konuda yeterli seviyeye ulaşamamaktan dolayı hala mutsuz.

Çocukluğumuzdan beri Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğunu duyarak büyüdük. “Tarım ülkesi olan Türkiye, kendi kendine yetebilen birkaç ülkeden biri” diyordu ilkokuldaki öğretmenlerimiz. Aradan yıllar geçti. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’de tarımda kullanılacak su bulunmaz oldu. İç Anadolu Bölgesi’ndeki tarlalar verimsizleşti. Ekonomik nedenlerle artan köyden kente göç dalgası, tarımdan geçinen nüfusun hızla azalmasına neden oldu. Bugün gelinen noktada Türkiye tarımı üründe yaşadığı verimsizliği ekonomik gelirlerinde de yaşadı.

Tanıtım Videomuz